Strona informacji prawnych dotyczących danych z wizytówek firm

Poniżej zamieszczono różne informacje prawne, które firma Google jest zobowiązana udostępnić na mocy obowiązującego prawa i/lub umów („Informacje prawne”). Informacje prawne stanowią część Warunków korzystania z usług Google w formie odniesienia. Używanie aplikacji lub usługi zawierającej dane z wizytówek firm, w tym m.in. funkcji aplikacji mobilnej takich jak ID rozmówcy z Google („Aplikacja”), oznacza zaakceptowanie przez użytkownika tych informacji prawnych. O ile nie podano inaczej, terminy zapisane wielką literą w tych informacjach prawnych mają znaczenie określone w Warunkach korzystania z usług Google.

 1. Dane z wizytówek firm

  1. Wizytówki firm lokalnych w Google we Francji, Niemczech, Holandii, Belgii, Danii, Izraelu, Luksemburgu, Monako i Maroku

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych we Francji, Niemczech, Holandii, Belgii, Danii, Izraelu, Luksemburgu, Monako i Maroku mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę Kapitol S.A., działającą pod nazwą Infobel („Treści Infobel”). Prawa własności intelektualnej do Treści Infobel należą do firmy Kapitol S.A. lub jej licencjodawców. Treści Infobel można używać tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i stosownymi warunkami określonymi przez firmę Kapitol S.A. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza firma Kapitol S.A., w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  2. Wizytówki firm lokalnych w Google w Brazylii

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Brazylii mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę TeleListas S/A. Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy TeleListas lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę TeleListas. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza TeleListas, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  3. Wizytówki firm lokalnych w Google w Turcji

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Turcji mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę Yellow Pages Turkey (Yellow.com.tr). Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy Yellow Pages Turkey lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę Yellow Pages Turkey. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza firma Yellow Pages Turkey, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  4. Wizytówki firm lokalnych w Google w Kenii

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Kenii mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez kenijską firmę Yellow Ltd (www.yellow.co.ke). Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy Yellow lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę Yellow. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza kenijska firma Yellow, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  5. Wizytówki firm lokalnych w Google w Egipcie

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Egipcie mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę Egypt Yellow Pages Ltd (yellow.com.eg). Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy Egypt Yellow Pages lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę Egypt Yellow Pages. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza Egypt Yellow Pages, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  6. Wizytówki firm lokalnych w Google w Arabii Saudyjskiej

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Arabii Saudyjskiej mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę Al Wahda Express Saudi Arabia (www.daleeli.com). Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy Al Wahda Express Saudi Arabia lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę Al Wahda Express Saudi Arabia. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza Al Wahda Express Saudi Arabia, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  7. Wizytówki firm lokalnych w Google w Bułgarii

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Bułgarii mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę New Europe Directories Bulgaria EOOD (www.goldenpages.bg). Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy New Europe Directories Bulgaria EOOD lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę New Europe Directories Bulgaria EOOD. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza New Europe Directories Bulgaria EOOD, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  8. Wizytówki firm lokalnych w Google w Norwegii

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Norwegii mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę Digitale Medier 1881 AS (www.1881.no). Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy Digitale Medier 1881 AS lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę Digitale Medier 1881 AS. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza Digitale Medier 1881 AS, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  9. Wizytówki firm lokalnych w Google we Włoszech

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych we Włoszech mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę SEAT Pagine Gialle SPA (www.paginegialle.it). Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy SEAT Pagine Gialle SPA lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę SEAT Pagine Gialle SPA. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza SEAT Pagine Gialle SPA, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  10. Wizytówki firm lokalnych w Google w Irlandii

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Irlandii mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę Touch Local Ltd, działającą pod nazwami Central Index (www.centralindex.com) i YourLocal.ie. Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy Touch Local Ltd lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę Touch Local Ltd. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza Touch Local Ltd, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  11. Wizytówki firm lokalnych w Google w Czechach

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Czechach mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę Zlaté Stránsky (ZlateStransky.cz). Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy Zlaté Stránsky lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę Zlaté Stránsky. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza Zlaté Stránsky, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  12. Wizytówki firm lokalnych w Google w Indiach

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Indiach mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę INFOMEDIA Yellow Pages (www.yellowpages.co.in) i/lub firmę IndiaCom (www.indiacom.com). Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy INFOMEDIA Yellow Pages lub IndiaCom bądź ich licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę INFOMEDIA Yellow Pages lub IndiaCom. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza INFOMEDIA Yellow Pages lub IndiaCom, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z jedną z tych firm.

  13. Wizytówki firm lokalnych w Google w Nowej Zelandii

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Nowej Zelandii mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę Finda. Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy Finda lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę Finda. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza Finda, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  14. Wizytówki firm lokalnych w Google w Słowenii

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych w Słowenii mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę Monolit informacijski sistemi d.o.o. Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy Monolit informacijski sistemi d.o.o. lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę Monolit informacijski sistemi d.o.o. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza Monolit informacijski sistemi d.o.o., w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

  15. Wizytówki firm lokalnych w Google na Tajwanie

   Wyniki wyszukiwania firm lokalnych na Tajwanie mogą zawierać treści (w tym wizytówki firm i powiązane informacje) dostarczone przez firmę HongKu Info Co. Ltd. – www.ipeen.com.tw. Prawa własności intelektualnej do tych treści należą do firmy HongKu Info Co. Ltd. – www.ipeen.com.tw lub jej licencjodawców i można używać ich tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi stosownymi warunkami określonymi przez firmę HongKu Info Co. Ltd. – www.ipeen.com.tw. Jeśli wiadomo, że wizytówkę dostarcza HongKu Info Co. Ltd. – www.ipeen.com.tw, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą firmą.